• photo

Szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego.

W dniu 23-24 kwietnia br. odbyło się szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego powiatu sulęcińskiego pt. „Mapowanie zasobów, sieciowanie i motywowanie partnerów do współpracy, czyli jak nawiązać współpracę partnerską i ją utrzymać" .

Przed dwa dni uczestnicy zespołu wypracowywali w grupach projekty społecznie, które docelowo planują zrealizować na terenie powiatu sulęcińskiego.

Na podstawie wypracowanych projektów członkowie zespołu przeprowadzą diagnozy społeczne wykorzystując wypracowaną na szkoleniu ankietę.

Kompleksowy pomysł zwierający: cele, grupę docelową, opis działań oraz źródła finansowania zespoły przedstawią na spotkaniu 19 maja 2015r. w Lubniewicach.

Spotkanie partnerstwa powiatu sulęcińskiego działającego pod nazwą Skuteczni w partnerstwie regionu

W dniu 19 marca 2015r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy w Lubniewicach odbyło się spotkanie partnerów porozumienia działającego na rzecz ekonomii społecznej w powiecie sulęcińskim pod nazwą Skuteczni w partnerstwie regionu.

Prowadząca spotkanie Anna Rekut –animator OWES w Gorzowie Wlkp. przywitała wszystkich zebranych. Na początku spotkania przypomniane zostały zasady partnerstwa , a następnie wypracowano zasady komunikacji w partnerstwie oraz harmonogram działań na 2015 rok.

W trakcie spotkania lider partnerstwa Pani Justyna Pawlak- kierownik MGOPS w Lubniewicach wypracowała terminarz spotkań i podział zadań dla partnerów.

Kolejne spotkanie partnerskie zaplanowano na 11 czerwca br.w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy w Lubniewicach.

Ekonomia społeczna (eS) w sieci dobrych połączeń w powiecie sulęcińskim.

W dniu 27 lutego 2015r. w Sulęcinie odbyło się szkolenie dotyczące Nowego Standardu Działania rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.

Prowadzących i uczestników szkolenia przywitał Starosta Sulęciński Patryk Lewicki, nawiązując następnie do własnego doświadczenia związanego z ekonomią społeczną jako narzędziem do aktywnej integracji lokalnego środowiska i rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

W spotkaniu udział wziął również Wicestarosta Michał Deptuch, który powiedział o dobrym klimacie dla ekonomii społecznej i działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) subregionu gorzowskiego.

Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące procesu dopasowania potrzeb społeczności
do potencjału grup dewaloryzowanych przy zastosowaniu możliwości jakie daje zlecanie usług użyteczności publicznej, budowaniu lokalnej sieci współpracy oraz korzyści społeczno-ekonomicznych z wykorzystania narzędzie ekonomii społecznej.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy
oraz jednostek samorządu terytorialnego z powiatu sulęcińskiego.

Zapraszamy na kolejne spotkanie partnerskie z „ekonomią społeczną" w dniu 19 marca br. o godz. 1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

O skutecznych narzędziach w ekonomii społecznej!

W dniu 03 grudnia 2014r.w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach odbyło się spotkanie Sieci Współpracy Zespołów Interdyscyplinarnych powiatu sulęcińskiego.

Czytaj więcej...

logotypy