• photo

Usługi Specjalistyczne

W ramach funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą skorzystać ze wsparcia w postaci usług specjalistycznych, tj. usług księgowych, usług marketingowych, usług prawnych, usług doradztwa biznesowego dla PES oraz doradztwa biznesowego dla spółdzielni socjalnych.

Usługi będą przeprowadzane przez specjalistów i ekspertów zewnętrznych i będą dopasowane do indywidualnych potrzeb PES. Odbiorcami usług mogą być podmioty mające swoją siedzibę na terenie subregionu gorzowskiego.

Podmioty Ekonomii Społecznej to:
-Spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
-Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
-Centra Integracji Społecznej,
-Kluby Integracji Społecznej,
-Zakłady Aktywizacji Zawodowej,
-Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wszystkie usługi będą mogły być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja PES na usługi specjalistyczne. Szczegółowe informacje można odnaleźć w zakładce "ogłoszenia" → "ogłoszenia społeczne".


Krzysztof Kochanowski - Koordynator ds. doradztwa i usług specjalistycznych, odpowiada za udzielenie podmiotom ekonomii społecznej wsparcia oraz dostępu do usług z zakresu prawa, księgowości, marketingu, doradztwa biznesowego.

Poniżej zachęcamy do zapoznania się  z opisem świadczonych nieodpłatnie usług specjalistycznych.

logotypy