• photo

Szkolenia

    Szkolenia mają na celu przygotować do pracy w sektorze ekonomii społecznej, podnieść kompetencje i kwalifikacje, ale również wzmocnić obecnie funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. Wizyty studyjne mają na celu zapoznać uczestników projektu z działaniami podejmowanymi przez obecnie funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej, które osiągają sukcesy w obszarze ekonomii społecznej.


    Realizując projekt staramy się nie narzucać tematyki szkoleń, ponieważ organizujemy szkolenia o profilu zgodnym z aktualnym zapotrzebowaniem przyszłych przedsiębiorców społecznych i osób zainteresowanych tematyką w tym obszarze. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje:


Szkolenia jednodniowe i dwudniowe otwarte dla osób zainteresowanych otoczeniem ekonomii społecznej;
Szkolenia dwudniowe specjalistyczne dla pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz dla pracowników otoczenia Ekonomii Społecznej;
Szkolenia dwudniowe wraz z wizytą studyjną dla przedstawicieli JST;
Szkolenie z wizytą studyjną dla wójtów, burmistrzów i starostów z subregionu gorzowskiego;
Szkolenia dwudniowe dla grup interdyscyplinarnych z każdego powiatu subregionu gorzowskiego zawiązanych w wyniku działań animacyjnych;

 

Agnieszka Anacka
Specjalista ds. szkoleń

logotypy