• photo

Informacja i promocja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim ma na celu budowanie i wypromowanie podmiotów ekonomii społecznej. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej ma na celu przybliżyć Państwa do naszego Ośrodka.

Działania te mają ukazać możliwości rozwoju subregionu gorzowskiego. Wymianę doświadczeń i zdobywanie wiedzy dla różnych grup społecznych jak i samych przedstawicieli liderów regionalnego sektora przedsiębiorczości.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim to działania promujące także nas samych. Istniejemy by pomagać Państwu w zdobywaniu wiedzy potrzebnej do zaistnienia na rynku lokalnym.

Dążymy do wspólnego sukcesu wspierając i wyłaniając liderów przedsiębiorczości jakich potrzebuje ekonomia społeczna. Znajdą nas Państwo na stronie internetowej www.spolecznelubuskie.pl i Facebook, oraz w naszej siedzibie przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zapraszamy serdecznie, bo przecież „Razem Tworzymy Społeczne Lubuskie".

Zachęcamy do zapoznania się z  materiałami informacyjno-promocyjnymi!

logotypy