• photo

Doradztwo

W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim prowadzimy bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie doradztwa indywidualnego i grupowego.

 

      Doradztwo udzielane jest bezpośrednio – osobiście przez doradcę w siedzibie Ośrodka lub innym dogodnym dla klienta miejscu oraz pośrednio - drogą elektroniczną. Doradztwo podstawowe dostosowane jest do konkretnych potrzeb i wymogów odbiorców, którymi są:

 • osoby fizyczne, w tym osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, zainteresowane założeniem lub przystąpieniem do podmiotu ekonomii społecznej,

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • instytucje otoczenia ekonomii społecznej,

     Doradcy OWES w ramach świadczonych usług rozpoznają problemy klientów oraz  udzielają im wsparcia doradczego w celu podniesienia ich wiedzy i kompetencji z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Usługi doradcze obejmują m.in.:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności,

 • zarządzanie personelem i organizacją,

 • budowanie zespołu,

 • komunikacja w zespole,

 • elementy asertywności,

 • elementy autoprezentacji,

 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

 • motywowanie pracowników,

 • twórcze rozwiązywanie problemów,

 • zakładanie przedsiębiorstwa społecznego,

 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,

 • prowadzenie księgowości,

 • doradztwo z zakresu innowacji i nowych technologii.

  

     Podana tematyka doradztwa stanowi katalog otwarty, gdyż doradztwo ukierunkowane jest na rozwiązanie konkretnego problemu, a jego zakres tematyczny uwarunkowany jest indywidualnymi potrzebami osoby, której problem ma zostać rozwiązany. W trakcie procesu doradczego ważna jest pomoc w zrozumieniu istoty problemu oraz ustalenie i wybór najlepszej dla klienta propozycji jego rozwiązania.

       Nasi doradcy służą pomocą i wiedzą w zakresie Państwa indywidualnych potrzeb w obszarze ekonomii społecznej.

 

 

Liliana Oszywa

Doradca

logotypy