• photo

Informacje ogólne

                    Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
okres działania: 01.03.2013 – 30.09.2015
województwo: lubuskie

Cel główny projektu:

• Wzmocnienie sektora ES subregionu gorzowskiego.

Cele szczegółowe projektu:

• Wzmacnianie współpracy sektorowej na rzecz budowania systemu wsparcia dla istniejących i powstających Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez działania animacyjne w subregionie gorzowskim;
• Zwiększenie dostępności do usług prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwa biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz doradztwa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób zainteresowanych działalnością w sektorze Ekonomii Społeczne w subregionie gorzowskim;
• Wypracowanie rozwiązań długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych w okresie realizacji projektu poprzez doradztwo biznesowe dla spółdzielni socjalnych w subregionie gorzowskim;
• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu Ekonomii Społecznej poprzez realizację szkoleń w subregionie gorzowskim;
• Promocja Ekonomii Społecznej;

Obszar realizacji projektu
W skład subregiony gorzowskiego wchodzi 5 powiatów:
• powiat gorzowski, (grodzki i ziemski)
• powiat międzyrzecki,
• powiat słubicki,
• powiat strzelecko – drezdenecki,
• powiat sulęciński.
Wsparciem zostaną objęte
• Osoby prawne oraz fizyczne, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
• Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznych ( PUP, OPS, PCPR) w zakresie promowania i wsparcia zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej.
• Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie zakładania i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz w zakresie promowania i wsparcia zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej.
• przedstawiciele NGO

Finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Lider Projektu: 
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. 68 456 56 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wup.zgora.pl

Partner projektu:
Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej
Biuro w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Czereśniowa 15
66-400 Gorzów Wielkopolskim
tel. 957 22 91 92
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.caritas.zgora.pl

logotypy