• photo

Animacja

W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim są zatrudnieni animatorzy. Działania animacyjne skoncentrowane są na budowaniu i rozwoju sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej na terenie subregionu gorzowskiego. Rola animatorów sprowadza się do wspierania przedsiębiorczości społecznej poszczególnych osób i grup tak, aby wykorzystać tkwiący w nich potencjał.

Współpraca międzyludzka i wzajemna lojalność w lokalnych społecznościach to miara kapitału społecznego. Jako animatorzy docieramy do poszczególnych gmin i powiatów, inicjujemy spotkania z różnymi ludźmi po to, aby wspólnie stworzyć platformę wymiany informacji, pomysłów, współpracy. To właśnie wzajemne zaufanie może bowiem sprawić, iż osiągnięcie niedostępnych dotąd celów jest możliwe.

Jako animatorzy organizujemy konferencje i seminaria, których celem jest wzrost świadomości lokalnych społeczności w zakresie ekonomii społecznej.

W każdym z powiatów podejmujemy działania mające na celu zbudowanie trwałych partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów. Inicjujemy spotkania sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają na celu wzajemną wymianę dobrych praktyk wypracowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa społeczne.Tworzymy zespoły interdyscyplinarne, aby wzmocnić współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej.

Podczas wizyt animacyjnych dążymy do zainteresowania ideą przedsiębiorczości społecznej, wspieramy istniejące oraz powstające przedsiębiorstwa społeczne, poszukujemy odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.

 

Anna Rekut

Animator - powiat międzyrzecki, sulęciński i gorzowski (gminy: Kostrzyn/O, Witnica, Lubiszyn) oraz m. Gorzów Wielkopolski.

 

 Dorota Rybińska

Animator - powiat słubicki, strzelecko-drezdenecki i gorzowski (gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok).

 

 

logotypy