• photo

Partnerstwo w powiecie strzelecko-drezdeneckim !

W dniu 23 listopada 2015r. przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego wzięli udział w spotkaniu partnerskim w powiecie strzelecko-drezdeneckim, które odbyło się w gminie Zwierzyn, przy ul. Wojska Polskiego 27.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości przez Panią Angelikę Jaworską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie i lidera Partnerstwa w powiecie strzelecko – drezdeneckim oraz prezentacji problematyki, której zostało poświęcone. Spotkanie partnerskie miało na celu wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań i nawiązanie dialogu jeśli chodzi o działalność Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie. Podczas spotkania poruszono również problem aktywności społecznej seniorów w gminie Zwierzyn. Wspólna dyskusja, przemyślenia, refleksje miały na celu odnalezienie nowych sposobów na zaktywizowanie społeczności lokalnej i przezwyciężenie nurtujących problemów społecznych.

Załączniki:
Pobierz plik (P1030229.JPG)P1030229.JPG[ ]4843 kB
logotypy