• photo

Naszym celem jest

start Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim tj. w powiecie gorzowskim (ziemskim i grodzkim),
w powiecie międzyrzeckim, w powiecie słubickim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w powiecie sulęcińskim.

 

Naszą misją jest

  • wzmocnienie współpracy sektorowej na rzecz budowania systemu wsparcia dla istniejących i powstających Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez działania animacyjne
  • zwiększenie dostępności do usług: prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwa biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • wypracowanie rozwiązań długookresowych źródeł finasowania spółdzielni socjalnych poprzez doradztwo biznesowe
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu Ekonomii Społecznej
  • promocja Ekonomii Społecznej
  • doradztwo indywidualne i grupowe m.in. zakładanie przedsiębiorstwa społecznego
logotypy